д-р Kaпкa Aтaнacoвa

специалност
Акушерство и Гинекология

специалист АРТАктуално

Сектор Асистирана Репродукция в медицински комплекс "Майчин Дом" работи с Ц"ФАР" и по здравна каса. Консултираме пациенти с репродуктивни проблеми. В Сектора се работят всички АРТ.

Д-р Капка Атанасова © 2011 - 2020